line dark
Индивидуални IT решения за
Вашия работен комфорт
За контакти

064 / 802 412

ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ОПЕРАТИВНИЯ ЛИЗИНГ

Разгледайте нашите предложения за оперативен лизинг в отделните ни сектори.

ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ НА