line dark
Индивидуални IT решения за
Вашия работен комфорт
За контакти

064 / 802 412

оперативен лизинг на копирни машини Плевен

Оперативен лизинг на копирни машини

Какво представлява договора за оперативен лизинг на копирни системи:

На оперативен лизинг Ви предлагаме нови и реновирани копирни системи KONICA MINOLTA, обезпечени с пълно сервизно обслужване, на място при Вас за целия срок на договора за оперативен лизинг.

Цени са за конкретните конфигурации и при необходимост могат да се променят, съобразно Вашите специфични нужди.

Срок на договора /36 или до 60 месеца

За ползването на устройството дължите възнаграждение което се калкулира по следния начин:
Системи за видеонаблюдение
След изтичане срока на договора, имате право да закупите копирната система на остатъчна стойност. През целия срок на договора имате възможност да върнете копирната система без да дължите неустойки или да я подмените с по-подходяща за Вас.
оперативен лизинг копирни машини

Ползите за Вас при сключване на договор за оперативен лизинг са :

  • нулева първоначална инвестиция за устройства и консумативи;
  • до 60 месеца пълна гаранция;
  • безплатен транспорт, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с устройствата;
  • заплащане само на реално отпечатаните страници;
  • ежемесечно посещение и профилактика на техниката;
  • безплатна доставка на всички консумативи на потребителя предварително;
  • гарантирано качество на отпечатаните документи;
  • приоритетен клиент - време за реакция при проблем до 4 часа;
  • при необходимост осигуряване на оборотна копирна система;
  • един доставчик за всичко.