line dark
Индивидуални IT решения за
Вашия работен комфорт
За контакти

064 / 802 412

Оперативен лизинг на компютри и сървъри

Оперативен лизинг на компютри и сървъри

Какво представлява договора за оперативен лизинг на компютърни системи и сървъри:

На оперативен лизинг Ви предлагаме нови и реновирани компютърни системи и сървъри, обезпечени с пълно сервизно обслужване, на място при Вас за целия срок на договора за оперативен лизинг.


Цени са за конкретни конфигурации и при необходимост могат да се променят, съобразно Вашите специфични нужди.

Срок на договора /36 или до 60 месеца

Вноската за оперативен лизинг се определя от срока на договора /36 или до 60 месеца/, както и от типа на необходимото оборудване.


За ползването на устройството дължите възнаграждение което се калкулира по следния начин:

Компютърни системи и работни сървъри

След изтичане срока на договора, имате право да закупите оборудването на остатъчна стойност.


През целия срок на договора имате възможност да върнете оборудването, ако е компютърна система без да дължите неустойки или да я подмените с по-подходяща за Вас.

При специфично оборудване от типа на сървъри, защитни цени и устройства за архивиране на данни, при отказване от договор заплащате остатъчната стойност на оборудването.

оперативен лизинг копирни машини

Ползите за Вас при сключване на договор за оперативен лизинг са:

  • нулева първоначална инвестиция за устройства;
  • до 60 месеца пълна гаранция;
  • безплатен транспорт, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с устройствата;
  • ежемесечно посещение и профилактика на техниката;
  • приоритетен клиент - време за реакция при проблем до 4 часа;
  • при необходимост осигуряване на оборотно оборудване;
  • по-добро планиране разходите;
  • един доставчик за всичко.