line dark
Индивидуални IT решения за
Вашия работен комфорт
За контакти

064 / 802 412

МФУ Pantum M6500

Оперативен лизинг на принтери и мултифункционални устройства

Какво представлява договора за оперативен лизинг на мултифункционални устройства и принтери:

На оперативен лизинг Ви предлагаме нови и реновирани мултифункционални устройства и принтери, обезпечени с пълно сервизно обслужване, на място при Вас за целия срок на договора за оперативен лизинг.


Цени са за конкретни устройства и при необходимост могат да се променят, съобразно Вашите специфични нужди.

Срок на договора /36 или до 60 месеца

Вноската за оперативен лизинг се определя от срока на договора /36 или до 60 месеца/, както и от вида на устройството.

За ползването на устройството дължите възнаграждение което се калкулира по следния начин:

Системи за видеонаблюдение

След изтичане срока на договора, имате право да закупите устройството на остатъчна стойност.

През целия срок на договора имате възможност да върнете мултифункционалното устройство или принтер без да дължите неустойки или да го подмените с по-подходящо за Вас.

оперативен лизинг копирни машини

Ползите за Вас при сключване на договор за оперативен лизинг са :

 • нулева първоначална инвестиция за устройства и консумативи;
 • до 60 месеца пълна гаранция;
 • безплатен транспорт, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с устройствата;
 • заплащане само на реално отпечатаните страници;
 • ежемесечно посещение и профилактика на техниката;
 • безплатна доставка на всички консумативи на потребителя предварително;
 • гарантирано качество на отпечатаните документи;
 • приоритетен клиент - време за реакция при проблем до 4 часа;
 • при необходимост осигуряване на оборотна копирна система;
 • по-добро планиране разходите за консумативи;
 • един доставчик за всичко.