line dark
Индивидуални IT решения за
Вашия работен комфорт
За контакти

064 / 802 412

системи за видеонаблюдение

Оперативен лизинг на системи за видеонаблюдение

Какво представлява договора за оперативен лизинг на системи за видеонаблюдение:

На оперативен лизинг Ви предлагаме нови и реновирани системи за видеонаблюдение, обезпечени с пълно сервизно обслужване, на място при Вас за целия срок на договора за оперативен лизинг.


Цени са за конкретни системи за видеонаблюдение и при необходимост могат да се променят, съобразно Вашите специфични нужди.

Срок на договора /36 или до 60 месеца

Вноската за оперативен лизинг се определя от срока на договора /36 или до 60 месеца/, както и от типа на необходимото оборудване.

За ползването на системата за видеонаблюдение дължите възнаграждение което се калкулира по следния начин:

Копирни машини, принтери и МФУ
След изтичане срока на договора, имате право да закупите оборудването на остатъчна стойност. През целия срок на договора имате възможност да върнете оборудването без да дължите неустойки или да го подмените с по-подходящо за Вас.
оперативен лизинг копирни машини

Ползите за Вас при сключване на договор за оперативен лизинг са:

  • нулева първоначална инвестиция за устройства;
  • до 60 месеца пълна гаранция;
  • безплатен транспорт, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с устройствата;
  • ежемесечно посещение и профилактика на техниката;
  • приоритетен клиент - време за реакция при проблем до 4 часа;
  • при необходимост осигуряване на оборотно оборудване;
  • по-добро планиране разходите;
  • един доставчик за всичко.