line dark
Индивидуални IT решения за
Вашия работен комфорт
За контакти

064 / 802 412

Абонаментна поддръжка

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА АБОНАМЕНТНАТА ПОДДРЪЖКА

Абонаментна поддръжка на

При сключване на договор за абонаментна поддръжка на системи за копирни машини, имате възможност да сключите договор за период от 36 до 60 месеца.

Какви са предимствата на услугата за абонаментна поддръжка:

Абонаментна поддръжка на
Абонаментна поддръжка на