line dark
Индивидуални IT решения за
Вашия работен комфорт
За контакти

064 / 802 412

Дипломат Плаза Луковит изграждане на видеонаблюдение

Балкански Център Дипломат

Балкански Център Дипломат избра екипът ни да ревизира, изгради частична оптична мрежа и конфигурира цялото налично оборудване на работи коректно.

Дейностите които извършихме са следните:

 • Хардуерно подобрение, инсталация и конфигуриране на домейн контролер.

 • Ревизиране на всички отворени портове, конфигуриране и настройка на рутер Микротик.

 • Надграждане настойка и ревизия на Wi-Fi Мрежата, Ubiquiti Cloud Key Controller и Unifi AC + AC PRO:

 • Инсталация и конфигуриране на защитна стена.

 • Оглед на всички компютри и извършени хардуерни подобрения, както и доставка и инсталация на нови такива. Инсталирани операционни системи и помощни офис приложения.

 • Извършена пълна ревизия на 2 броя комуникационни шкафа, като бяха подменени всички пач кабели с нови.

 • Подмяна на всички суичове и премахване на стари такива.

 • Монтирани медиа конвертори + сплайсване към новоизградените 2 оптични трасета и пускането им в експлоатация.

 • Доставка и инсталация на антивирусен софтуер.

 • Доставка на 1 брой цветна копирна машина и мултифункционални устройства:

 • Сключване на договор за сервизна поддръжка на всички останали копирни машини.

ДПБ-Карлуково

ДПБ-Карлуково

ДПБ-Карлуково, избра екипът ни да изгради компютърна мрежа във всички болнични отделения и администрация.


Дейностите които извършихме са следните:

 • Окабеляване и настройка на комуникационно оборудване .

 • Доставка на рутер и суичове Cisco.

 • Конфигуриране на рутер.


През дългогодишното ни сътрудничество сме извършвали допълнително следните дейности:

 • Доставка на 20 броя компютърни конфигурации.

 • Доставка, инсталация и конфигуриране на домейн контролер.

 • Доставка и инсталация на сървър за допълнителни счетоводни и болнични софтуери.

 • Доставка, инсталация и конфигурация на защитна стена.

 • Доставка на комуникационен шкаф за сървърно помещение.

 • Доставка на 2 броя копирни машини с марка Konica Minolta.

 • Доставка на 10 броя мултифункционални устройства.

 • Доставка на 20 броя монитори.

 • Доставка на офис обзавеждане.

 • Изграждане на система за контрол на достъп и следене на работно време.

 • Доставка и инсталация на IP телефонна централа и телефони.

 • Изграждане на допълнителна безжична мрежа.


През всичките тези години, поддържаме цялата налична техника с договори за сервизна и абонаментна поддръжка и се грижим за нейната безпроблемна работа .

 

камакс

Камакс ООД

Камакс ООД е пример на модерна фирма, която първоначално се довери на Мигтех ЕООД ,като фирма за презареждане на тонер касети и доставка на хартия, но в последствие прехвърли ангажимента за всички печатащи устройства на външна фирма. В момента ние се грижим за безпроблемния печат в тяхната организация.

През дългогодишното ни сътрудничество Камакс ООД се довери на професионализма на нашият екип и разширихме нашето сътрудничество състоящо се в :

 • подмяна на всички налични принтери в администрация с принтери висок клас с договор за оперативен лизинг.

 • доставка на копирна машина с марка Konica Minolta с договор за оперативен лизинг.

 • подмяна на всички принтери, които печатат етикети в цехове за изработка на щори и профили с принтери висок клас с договор за оперативен лизинг.

 • доставка на принтери с договор за оперативен лизинг за всички магазини на територията на град София.

 • доставка и презареждане на тонер касети.

 • доставка на етикети за тяхната продукция.

 • доставка на копирна хартия.

община луковит изграждане на видеонаблюдение

община Луковит

Отношенията ни с община Луковит започнаха с поддръжка на всички налични копирни машини с договор за сервизна поддръжка.

През годините на сътрудничество сме извършили и допълните дейности като :

 • проект, окабеляване и изграждане на нова компютърна мрежа.

 • асемблиране и доставка на 30 броя нови компютърни конфигурации:

 • доставка и инсталация на 8 броя копирни машини с марка Konica Minolta.

 • изграждане на VPN свързаност до всички кметства на територията на община Луковит.

 • доставка и конфигурация на домейн контролер.

 • доставка и конфигурация на NAS устройство с обем 40 ТБ.

 • доставка и конфигурация на 3 допълнителни сървъра с марка Fujitsu , които са необходими за всички деловодни системи.

 • защитна стена изцяло асемблирана и конфигурирана от нас.

 • доставка на 5 броя UPS EATON за сървърно помещение.

 • доставка и инсталация на антивирусен софтуер на всички компютри и сървъри.

 • договор за доставка на тонер касети и канцеларски материали

 • абонаментна поддържка на всички компютърни конфигурации, сървъри и мрежа в сградата на община Луковит и всички кметства на нейна територия.

 • договор за сервизна поддръжка на всички копирни машини.

 • ъпгрейд на всички компютри, което включва подмяна основни компоненти, за да не се налага да се подменят с нови.

 • настойка и конфигурация на наличната компютърна техника да отговаря 100 % на изискванията на Държавна агенция „Електронно управление“.