line dark
Индивидуални IT решения за
Вашия работен комфорт
За контакти

064 / 802 412

община Тетевен

Отношенията ни с община Тетевен започнаха с поддръжка на всички налични  копирни машини с договор за сервизна поддръжка.

През годините на сътрудничество сме извършили и допълните дейности като :

 • асемблиране и доставка на 10 броя нови компютърни конфигурации.
 • доставка и инсталация на 3 броя копирни машини с марка Konica Minolta.
 • доставка на 35 броя мултифункционални устройства с марка
 • изграждане на VPN свързаност до всички кметства на територията на община Тетевен.
 • защитна стена изцяло асемблирана и конфигурирана от нас.
 • доставка и инсталация на антивирусен софтуер на всички компютри и сървъри.
 • договор за доставка на тонер касети и канцеларски материали.
 • конфигурация на всички налични сървъри.
 • доставка на 2 броя допълнителни сървъри.
 • изграждане на система за контрол на достъп и следене на работно време.
 • абонаментна поддържка на всички сървъри в сградата на община Тетевен.
 • договор за сервизна поддръжка на всички копирни машини.
 • изграждане на оптично трасе и монтаж на 50 броя камери, разположени на възлови места в населеното място.