line dark
Индивидуални IT решения за
Вашия работен комфорт
За контакти

064 / 802 412

община Кнежа

През годините сътрудничество с община Кнежа сме извършили следните дейности:

  • доставка на нови тонер касети.
  • презареждане и рециклиране на тонер касети.
  • ремонт на наличните принтери и мултифункционални устройства, когато е имало необходимост.
  • доставка на 17 броя мултифункционални устройства с марка