line dark
Индивидуални IT решения за
Вашия работен комфорт
За контакти

064 / 802 412

МБАЛ Тетевен

МБАЛ Тетевен, избра екипът ни да изгради компютърна мрежа във всички болнични  отделения и администрация.

Дейностите които извършихме са следните:

 • окабеляване и настройка на комуникационно оборудване с марка NetGear .
 • доставка и конфигурация на рутер Микротик.

През дългогодишното ни сътрудничество сме извършвали допълнително следните дейности:

 • доставка на 20 броя компютърни конфигурации.
 • доставка и инсталация на сървър за допълнителни болнични софтуери.
 • доставка на 4 броя копирни машини с марка Konica Minolta.
 • доставка на 10 броя принтери мултифункционални устройства.
 • доставка на нови тонер касети .
 • презареждане и рециклиране на тонер касети.
 • доставка на копирна хартия и канцеларски материали.
 • изграждане на допълнителна безжична мрежа.
 • доставка и монтаж на система за видеонаблюдение.