line dark
Индивидуални IT решения за
Вашия работен комфорт
За контакти

064 / 802 412

МБАЛ Козлодуй

МБАЛ Козлодуй, избра екипът ни да изгради компютърна мрежа във всички болнични  отделения и администрация.

Дейностите които извършихме са следните:

 • окабеляване и настройка на комуникационно оборудване с марка Huawei .
 • доставка и конфигурация на рутер Микротик.

През дългогодишното ни сътрудничество сме извършвали допълнително следните дейности:

 • доставка на 30 броя компютърни конфигурации.
 • доставка, инсталация и конфигуриране на домейн контролер.
 • доставка и инсталация на сървър за допълнителни счетоводни и болнични софтуери.
 • доставка и конфигурация на сървър за управление на всички актуализации на операционните системи.
 • доставка, инсталация и конфигурация на защитна стена.
 • доставка на копирни машини с марка Konica Minolta.
 • доставка на принтери и мултифункционални устройства с договор за оперативен лизинг.
 • доставка на нови тонер касети.
 • презареждане и рециклиране на тонер касети.
 • изграждане на допълнителна безжична мрежа.
 • доставка и монтаж на система за видеонаблюдение.