line dark
Индивидуални IT решения за
Вашия работен комфорт
За контакти

064 / 802 412

Балкански Център Дипломат

Балкански Център Дипломат избра екипът ни да ревизира, изгради частична оптична мрежа и конфигурира цялото налично оборудване на работи коректно.

Дейностите които извършихме са следните:

 • Хардуерно подобрение, инсталация и конфигуриране на домейн контролер.

 • Ревизиране на всички отворени портове, конфигуриране и настройка на рутер Микротик.

 • Надграждане настойка и ревизия на Wi-Fi Мрежата, Ubiquiti Cloud Key Controller и Unifi AC + AC PRO:

 • Инсталация и конфигуриране на защитна стена.

 • Оглед на всички компютри и извършени хардуерни подобрения, както и доставка и инсталация на нови такива. Инсталирани операционни системи и помощни офис приложения.

 • Извършена пълна ревизия на 2 броя комуникационни шкафа, като бяха подменени всички пач кабели с нови.

 • Подмяна на всички суичове и премахване на стари такива.

 • Монтирани медиа конвертори + сплайсване към новоизградените 2 оптични трасета и пускането им в експлоатация.

 • Доставка и инсталация на антивирусен софтуер.

 • Доставка на 1 брой цветна копирна машина и мултифункционални устройства:

 • Сключване на договор за сервизна поддръжка на всички останали копирни машини.