line dark
Индивидуални IT решения за
Вашия работен комфорт
За контакти

064 / 802 412

ДПБ-Карлуково

ДПБ-Карлуково, избра екипът ни да изгради компютърна мрежа във всички болнични отделения и администрация.

Дейностите които извършихме са следните:

 • Окабеляване и настройка на комуникационно оборудване .

 • Доставка на рутер и суичове Cisco.

 • Конфигуриране на рутер.

През дългогодишното ни сътрудничество сме извършвали допълнително следните дейности:

 • Доставка на 20 броя компютърни конфигурации.

 • Доставка, инсталация и конфигуриране на домейн контролер.

 • Доставка и инсталация на сървър за допълнителни счетоводни и болнични софтуери.

 • Доставка, инсталация и конфигурация на защитна стена.

 • Доставка на комуникационен шкаф за сървърно помещение.

 • Доставка на 2 броя копирни машини с марка Konica Minolta.

 • Доставка на 10 броя мултифункционални устройства.

 • Доставка на 20 броя монитори.

 • Доставка на офис обзавеждане.

 • Изграждане на система за контрол на достъп и следене на работно време.

 • Доставка и инсталация на IP телефонна централа и телефони.

 • Изграждане на допълнителна безжична мрежа.

През всичките тези години, поддържаме цялата налична техника с договори за сервизна и абонаментна поддръжка и се грижим за нейната безпроблемна работа .