УМБАЛ Плевен

След спечелен търг за доставка и презареждане на тонер касети, започна съвместната ни работа с УМБАЛ Плевен. Дейностите които извършихме са следните: доставка на нови тонер касети. презареждане и рециклиране на тонер касети. ремонт на наличните принтери когато е имало необходимост. ремонт на наличните копирни машини с марка Konica Minolta.

Олива АД

Олива АД е една от фирмите , която първоначално се довери на Мигтех ЕООД ,като фирма за презареждане на тонер касети и доставка на хартия завода и в град Кнежа. През дългогодишното ни сътрудничество Олива АД се довери  на професионализма на нашият екип и разширихме нашето сътрудничество състоящо се в : доставка на 2 броя […]

община Тетевен

Отношенията ни с община Тетевен започнаха с поддръжка на всички налични  копирни машини с договор за сервизна поддръжка. През годините на сътрудничество сме извършили и допълните дейности като : асемблиране и доставка на 10 броя нови компютърни конфигурации. доставка и инсталация на 3 броя копирни машини с марка Konica Minolta. доставка на 35 броя мултифункционални […]

община Плевен

Преди 4 години след спечелен търг за доставка и презареждане на тонер касети, започна съвместната ни работа с община Плевен. Дейностите които извършихме са следните: доставка на нови тонер касети, както в сградата на общината, така и във всички кметства и общински структури намиращи се на територията на община Плевен. презареждане и рециклиране на тонер […]

община Козлодуй

Отношенията ни с община Козлодуй започнаха с поддръжка на всички налични  копирни машини с договор за сервизна поддръжка. През годините на сътрудничество сме извършили и допълните дейности като : договор за доставка на нови тонер касети, както и тяхното презареждане и рециклиране. доставка на 8 броя копирни машини с марка Konica Minolta . сключване на […]

община Кнежа

През годините сътрудничество с община Кнежа сме извършили следните дейности: доставка на нови тонер касети. презареждане и рециклиране на тонер касети. ремонт на наличните принтери и мултифункционални устройства, когато е имало необходимост. доставка на 17 броя мултифункционални устройства с марка

МБАЛ Тетевен

МБАЛ Тетевен, избра екипът ни да изгради компютърна мрежа във всички болнични  отделения и администрация. Дейностите които извършихме са следните: окабеляване и настройка на комуникационно оборудване с марка NetGear . доставка и конфигурация на рутер Микротик. През дългогодишното ни сътрудничество сме извършвали допълнително следните дейности: доставка на 20 броя компютърни конфигурации. доставка и инсталация на […]

МБАЛ Козлодуй

МБАЛ Козлодуй, избра екипът ни да изгради компютърна мрежа във всички болнични  отделения и администрация. Дейностите които извършихме са следните: окабеляване и настройка на комуникационно оборудване с марка Huawei . доставка и конфигурация на рутер Микротик. През дългогодишното ни сътрудничество сме извършвали допълнително следните дейности: доставка на 30 броя компютърни конфигурации. доставка, инсталация и конфигуриране […]

Златна Панега Цимент АД

Отношенията ни със Златна Панега Цимент АД започнаха с доставка на 2 броя копирни машини с марка Konica Minolta. През годините на сътрудничество сме извършили и допълните дейности като : доставка на 3 броя копирни машини с договор за оперативен лизинг. доставка на мултифункционални устройства с договор за оперативен лизинг. периодични доставки на тонер касети. […]

община Луковит

Отношенията ни с община Луковит започнаха с поддръжка на всички налични копирни машини с договор за сервизна поддръжка. През годините на сътрудничество сме извършили и допълните дейности като : проект, окабеляване и изграждане на нова компютърна мрежа. асемблиране и доставка на 30 броя нови компютърни конфигурации: доставка и инсталация на 8 броя копирни машини с […]